Jakie innowacje przynosi polski przemysł medyczny?

Polski przemysł medyczny

Polski rynek opieki zdrowotnej jest na fali wznoszącej. Dzięki reformom rządowym i coraz bardziej zaawansowanej technologicznie populacji, Polska stała się bardziej atrakcyjną lokalizacją dla producentów urządzeń medycznych, firm farmaceutycznych i innych firm z branży opieki zdrowotnej. Przewiduje się, że do 2025 roku polski przemysł medyczny będzie rósł o ponad 10% rocznie. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre z najważniejszych obecnie trendów w branży medycznej w Polsce.

Zatrudnienie w polskim przemyśle medycznym - jakie są obecnie trendy?

Polska doświadcza niedoboru pracowników służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i lekarzy. Jest to częściowo spowodowane starzeniem się społeczeństwa, ale także niższymi wynagrodzeniami w polskim sektorze medycznym w porównaniu do krajów zachodnich.

Chociaż rząd stara się rozwiązać ten problem poprzez zwiększenie wynagrodzeń pracowników medycznych, wciąż niewielu młodych ludzi wybiera zawody medyczne, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. Podczas gdy inne sektory doświadczają niedoborów z powodu starzenia się społeczeństwa, sektor medyczny również doświadcza tego problemu z powodu braku młodych ludzi wchodzących do tej branży.

Wyznaczniki jakości polskich produktów medycznych

Produkcja wyrobów medycznych w Polsce zawdzięcza swój sukces w dużej mierze wykształconej i wykwalifikowanej sile roboczej kraju. Od czasu upadku żelaznej kurtyny, Polska stosuje model gospodarki prorynkowej i zbudowała wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, z 40% populacji posiadającą wyższe wykształcenie. W zakresie produkcji wyrobów medycznych oznacza to, że polski przemysł medyczny jest wysoko wykwalifikowany i kładzie duży nacisk na jakość. Podczas gdy w sektorze produkcji produktów medycznych istnieje silna wiedza inżynierska, istnieje również kultura wymagająca wysokiej jakości. Wynika to z faktu, że większość firm produkujących wyroby medyczne w Polsce tworzy systemy zarządzania jakością zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych.

Jak polski przemysł medyczny radzi sobie z pandemią COVID19?

Pandemia COVID 19 miała znaczący wpływ na polski przemysł medyczny. Jednak dobre przygotowanie narodu do pandemii pozwoliło na mniejszy chaos w sferze publicznej niż w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych. Polski rząd podjął szereg środków ostrożności, aby zminimalizować skutki COVID19. Wydarzenia publiczne, takie jak zawody sportowe i koncerty zostały odwołane, szkoły zostały zamknięte, a transport publiczny, taki jak pociągi, został ograniczony.

Rząd przygotował również środki zapobiegawcze i leczenie dla osób dotkniętych przez COVID19, takie jak dystrybucja leków. Polska jest również głównym ośrodkiem dla produktów medycznych pochodzących z innych krajów, takich jak szczepionki. Wynika to z faktu, że sąsiednie kraje, takie jak Czechy, Słowacja i Węgry, również zostały dotknięte pandemią.