Informacje o programie promocji polskiej branży medycznej

Informacje o programie promocji polskiej branży medycznej

Kluczowym celem programu jest pozycjonowanie Polski jako preferowanej lokalizacji dla badań i rozwoju oraz produkcji medycznej. Program ma przyciągnąć inwestorów i promować partnerstwo pomiędzy zagranicznymi i krajowymi firmami, szczególnie w dziedzinie urządzeń medycznych, diagnostyki i leków. Celami programu są:

  • zwiększenie liczby inwestycji badawczo-rozwojowych i produkcyjnych - przyciągnięcie inwestycji w najbardziej obiecujące branże,
  • zwiększenie eksportu technologii medycznych przez polskie firmy na rynki zagraniczne, oraz przyczynienie się do rozwoju krajowego systemu innowacji poprzez wspieranie powstawania nowych lub małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorze zdrowia oraz transferu wiedzy i umiejętności. Program ma na celu wsparcie inwestycji w badania i rozwój oraz produkcję innowacyjnych technologii medycznych. Program będzie otwarty dla różnych inwestorów, w tym tych z siedzibą w Polsce, jak i firm z zagranicy.

Program promocji polskiej branży medycznej – szczegóły

Program promocji realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu.

  • Program będzie dotyczył każdej firmy działającej w sektorze medycznym, w tym instytutów badawczych, firm produkcyjnych, MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. - Program będzie otwarty dla różnych inwestorów, zarówno tych z siedzibą w Polsce, jak i firm z zagranicy.
  • Z programu będą mogli skorzystać inwestorzy planujący prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub inwestycji w produkcję technologii medycznych w następujących dziedzinach: - urządzenia i instrumenty medyczne - diagnostyka - terapia regeneracyjna i reperacyjna - farma i biofarma - sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia - robotyka medyczna - inżynieria biomedyczna - biopaliwa - technologie medyczne dla osób niepełnosprawnych - zaawansowane materiały - bio- i nanotechnologia - serwis sprzętu medycznego - technologie efektywności energetycznej w sektorze ochrony zdrowia Wnioski będą przyjmowane od października 2022 r.